FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Myszka – QuickShow może być kontrolowany za pomocą jednej ręki w przypadku, gdy druga potrzebna jest nam do zmiany oświetlenia (lub sięgnięcia po drinka!)

Klawiatura – Na ekranie komputera mamy 60 zmapowanych kolejek odtwarzania (6 rzędów po 10 okien), z których każde wyzwalane jest po naciśnięciu przypisanego do niego klawisza.

Ekran dotykowy – mnogość parametrów i kolejek odtwarzania, dostępnych na ekranie komputera, z łatwością można ogarnąć za pomocą ekranu dotykowego, co w znacznym stopniu upłynnia naszą pracę.

Kontroler MIDI – QuickShow udostępnia nam możliwość mapowania kontrolera MIDI pod poszczególne kolejki lub funkcje programu.

Sterownik DMX – tak jak w przypadku MIDI, możemy przyporządkować funkcje i ramki laserowe QuickShow do konkretnych kanałów DMX

Do zestawu QuickShow dołączony jest konwerter USB/ILDA Flashback 3, umożliwiający sterowanie jednym systemem laserowym. By prezentować kilka niezależnych ramek na kilku źródłach laserowych, użytkownik może rozbudować swój system o dodatkowe 5 kart Flashback 3.

Nie ma nic równie pięknego, dobrze przygotowany pokaz zapiera dech w piersiach i na długo zapada w pamięci widzów.  Trudno go porównać do czegokolwiek, może do błyskawicy, która przeszywa niebo, budzi strach i podziw zarazem.

To zależy czy pokaz jest główną atrakcją, elementem dodatkowym czy formą reklamy. 
Jeżeli ma być główną atrakcją staramy się, aby był on połączeniem laserów, muzyki i światła efektowego.  Posiadamy gotowe widowiska, które prezentujemy klientom, oczywiście, jesteśmy wstanie zaprojektować pokaz dla indywidualnych  potrzeb klienta, z uwzględnieniem znaków firmowych, animacji i specjalnej muzyki. Za pomocą laserów możemy wyświetlać grafiki i filmy o olbrzymich rozmiarach np. na budynku. Wspaniale wygląda np. logo firmy o wym. 50 X 50m wyświetlone na wieżowcu. Dysponujemy systemem, który umożliwia przeprowadzanie quizów i głosowań za pomocą SMS i wyniki wyświetlać laserem. Obecnie pracujemy nad wdrożeniem projekcji w technice 3D.

Im wcześniej tym  lepiej – z dwóch powodów. Pierwszy powód to, że nie zawsze jest wolny termin, drugi to więcej czasu będzie na dokładne przemyślenie szczegółów pokazu.
Prosty pokaz możemy przygotować z dnia na dzień a do wyreżyserowania pokazu o skomplikowanej grafice lub animacji z użyciem kilku laserów może być potrzebna praca zespołu ludzi przez miesiąc.

Obsługą profesjonalnych systemów laserowych powinny  zajmować się osoby specjalnie do tego przeszkolone. Oczywiście są na rynku dostępne bardzo proste laserki, które po podłączeniu do prądu same generują kształty i proste grafiki – do ich obsługi nie potrzeba żadnej tajemnej wiedzy. Systemy laserowe sprzedawane i używane w EU  powinny mieć certyfikat CE. Powinny mieć również tabliczki ostrzegawcze i informacyjne zawierające ich parametry i klasę pracy.

Cena pokazu laserowego w głównej mierze uzależniona jest ilości i mocy laserów jak również od trudności przygotowanie samego pokazu, zaprojektowania grafiki, animacji i zsynchronizowani tego z muzyką. Cena za prosty pokaz zaczyna się od kwoty ok. 2000,00 i ……… trudno określić górna granicę. Przy bardzo wymagającym kliencie, dla którego najważniejsze jest, aby pokaz był niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju mogą to być kwoty nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Prosimy o kontakt poprzez email na event@mediam.com w celu otrzymania oferty.

Odległość, z jakiej widoczne mogą być pokazy laserowe uzależniona jest od ich mocy i warunków zewnętrznych.  Nawet laser o mocy 20W nie będzie widoczny w słoneczny dzień, a laser o mocy 0,3W może zachwycić publiczność zgromadzoną w zupełnie wyciemnionym pomieszczeniu. Z naszych doświadczeń wynika, że lasery o mocy już od 5W dają super  efekty przy pokazach plenerowych i dużych halach widowiskowych, lasery o mocach 0,5W są wystarczające w małych kameralnych pomieszczeniach. We wszystkich przypadkach najlepsze efekty są przy zastosowaniu kliku zsynchronizowanych laserów. Robiliśmy pokazy laserowe dla 100 000 ludzi.

Dzisiejsze systemy laserowe mogę generować światło o każdej barwie (16mln kolorów), uzyskuje się je z połączenia w rożnych proporcjach barw podstawowych RGB (czerwony, zielony, niebieski). Istnieje wiele programów komputerowych umożliwiających tworzenie i wyświetlanie pokazów laserowych do najbardziej popularnych można zaliczyć oprogramowanie FIESTA z firmy Kvant i PANGOLIN PRO z firmy Pangolin. Z pomocą tych programów można tworzyć dowolne grafiki, filmy i proste pokazy typu „beam show”, można synchronizować pokazy laserowe z muzyką, oświetleniem efektownym i plikami video (Pangolin).

Oczywiście, że lasery mogą być niebezpieczne, szczególnie w rękach amatorów, gdy urządzenia są kiepskiej jakości i nie spełniają podstawowych norm bezpieczeństwa. 
Zasady pracy z laserami regulują specjalne normy. Laser jako urządzenie emitujące wiązkę światła o dużej energii musi być stosowany z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, które miedzy innymi mówią o bezwzględnym unikaniu kierowania stałej wiązki bezpośrednio w publiczność, w przedmioty łatwopalne i odbijające światło. Opracowano dopuszczalne poziomy MDE (Maksymalna Dopuszczalna Emisja), których nie wolno przekraczać!

Wymiary półprzewodnikowego systemu laserowego o mocy 5W to około 80x80x30cm  i tyle potrzeba miejsca, aby go zamontować.  Pod uwagę należy jednak wziąć obowiązujące normy i przepisy, które regulują odległości od przedmiotów łatwopalnych, ludzi i zwierząt.
Rozmieszczenie uzależnione jest „wizji” scenografa, reżysera oświetlenia lub laser designera. Małe wymiary i waga systemów półprzewodnikowych umożliwiają montaż ich prawie wszędzie. Montowaliśmy już lasery na kominach, wieżach, w kopalniach pod ziemią, na dźwigach,  itp. Pamiętać przy tym należy o zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa.

W  laserach półprzewodnikowych elementem generującym światło jest ciało stałe, najczęściej są on zasilane z jednej fazy napięciem 220V i chłodzone są powietrzem.
Obecnie są one szeroko stosowane w przemyśle rozrywkowym,  reklamowym i prezentacyjnym,  zastępując starszej generacji lasery gazowe oparte na Argonie i Kryptonie, które do pracy wymagają najczęściej zasilania trójfazowego 380V, pobierają ok. 18 000W mocy, oraz chłodzenia są wodą o przepływie 15l/min.

Do wykonywania pokazów laserowych stosowane są różne typy laserów, Ze względu jednak na szybki rozwój techniki, wyeliminowanie wody jako czynnika chłodzącego, lasery półprzewodnikowe bardzo szybko wypierają stare uciążliwe rozwiązania, wymagające chłodzenia wodą i zasilania 380V.   Na dzień dzisiejszy najbardziej popularne systemy zbudowane są  w oparciu o lasery półprzewodnikowe YAG o długości fali 532nm (światło zielone). Coraz cześciej juz też mozna spotkać małe lasery RGB z wbudowanymi efektami.

Jakie są rodzaje laserów stosowane podczas pokazów?

Do wykonywania pokazów laserowych stosowane są różne typy laserów, Ze względu jednak na szybki rozwój techniki, wyeliminowanie wody jako czynnika chłodzącego, lasery półprzewodnikowe bardzo szybko wypierają stare uciążliwe rozwiązania, wymagające chłodzenia wodą i zasilania 380V.   Na dzień dzisiejszy najbardziej popularne systemy zbudowane są  w oparciu o lasery półprzewodnikowe YAG o długości fali 532nm (światło zielone).

Ile prądu potrzebują do pracy, czy konieczna jest sieć trójfazowa?

W  laserach półprzewodnikowych elementem generującym światło jest ciało stałe, najczęściej są on zasilane z jednej fazy napięciem 220V i chłodzone są powietrzem, 
Obecnie są one szeroko stosowane w przemyśle rozrywkowym,  reklamowym i prezentacyjnym,  zastępując starszej generacji lasery gazowe oparte na Argonie i Kryptonie, które do pracy wymagają najczęściej zasilania trójfazowego 380V, pobierają ok. 18 000W mocy, oraz chłodzenia są wodą o przepływie 15l/min,

Ile potrzeba miejsca na ustawienie laserów, czy urządzenia są ustawiane w różnych miejscach, czy też są zgrupowane w jednym miejscu?

Wymiary półprzewodnikowego systemu laserowego o mocy 5W to około 80x80x30cm  i tyle potrzeba miejsca, aby go zamontować.  Pod uwagę należy jednak wziąć obowiązujące normy i przepisy, które regulują odległości od przedmiotów łatwopalnych, ludzi i zwierząt.

Rozmieszczenie uzależnione jest „wizji” scenografa, reżysera oświetlenia lub laser designera. Małe wymiary i waga systemów półprzewodnikowych umożliwiają montaż ich prawie wszędzie. Montowaliśmy już lasery na kominach, wieżach, w kopalniach pod ziemią, na dźwigach,  itp. Pamiętać przy tym należy o zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa.

Ile czasu potrzeba na ustawienie urządzeń, podłączenie ich i wypróbowanie czy wszystko działa?

Czas potrzebny na zamontowanie systemu i przygotowanie go do pracy zależny jest od skomplikowania pokazu i ilości użytego sprzętu. Dla przykładu prosty pokaz typu „beam show” z wykorzystaniem jednego systemu laserowego i standartowych pokazów wymaga ok. 2-3 godzin pracy. Duże pokazy z wykorzystaniem kilku systemów, z wyświetlaniem grafiki na ekranie, wyznaczaniem stref projekcji i bezpieczeństwa często zajmują kilkanaście godzin montażu. Prace montażowe muszą być rozpoczęte najpóźniej w przeddzień pokazu, system wymaga wielu ustawień  i testów.

Czy lasery mogą być niebezpieczne dla ludzi i czy trzeba stosować jakieś specjalne zasady bezpieczeństwa?

Oczywiście, że lasery mogą być niebezpieczne, szczególnie w rękach amatorów, gdy urządzenia są kiepskiej jakości i nie spełniają podstawowych norm bezpieczeństwa.

Zasady pracy z laserami regulują specjalne normy. Laser jako urządzenie emitujące wiązkę światła o dużej energii musi być stosowany z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, które miedzy innymi mówią o bezwzględnym unikaniu kierowania stałej wiązki bezpośrednio w publiczność, w przedmioty łatwopalne i odbijające światło. Opracowano dopuszczalne poziomy MDE (Maksymalna Dopuszczalna Emisja), których nie wolno przekraczać!

Jakie kolory i efekty można uzyskać przy pomocy laserów, czy programy komputerowe generują jakieś efekty czy tylko sterują pracą laserów?

Dzisiejsze systemy laserowe mogę generować światło o każdej barwie (16mln kolorów), uzyskuje się je z połączenia w rocznych proporcjach barw podstawowych RGB (czerwony, zielony, niebieski). Istnieje wiele programów komputerowych umożliwiających tworzenie i wyświetlanie pokazów laserowych do najbardziej popularnych można zaliczyć oprogramowanie FIESTA z firmy Kvant  i PANGOLIN PRO z firmy Pangolin. Z pomocą tych programów można tworzyć dowolne grafiki, filmy i proste pokazy typu „beam show”, można synchronizować pokazy laserowe z muzyką, oświetleniem efektowym i plikami video (Pangolin).

Czy lasery mogą pracować ciągle przez kilka godzin czy trzeba dać im, co jakiś czas „odpocząć”?

Budowa dzisiejszych systemów laserowych umożliwia ich ciągła pracę. Pamiętać jednak należy ze nie są one nieśmiertelne, producent daje gwarancję najczęściej na ok. 2000 godzin pracy. Po tym okresie emisja powoli spada.

Na jaką odległość lasery dają światło, dla jak dużej widowni można robić pokazy?

Odległość, z jakiej widoczne mogą być pokazy laserowe uzależniona jest od ich mocy i warunków zewnętrznych.  Nawet laser o mocy 20W nie będzie widoczny w słoneczny dzień, a laser o mocy 0,3W może zachwycić publiczność zgromadzoną w zupełnie wyciemnionym pomieszczeniu. Z naszych doświadczeń wynika, że lasery o mocy już od 5W dają super  efekty przy pokazach plenerowych i dużych halach widowiskowych, lasery o mocach 0,5W są wystarczające w małych kameralnych pomieszczeniach. We wszystkich przypadkach najlepsze efekty są przy zastosowaniu kliku zsynchronizowanych laserów. Robiliśmy pokazy laserowe dla 100 000 ludzi.

Ile kosztuje zorganizowanie pokazu, od czego zależy cena, czy wliczone jest zorganizowanie pokazu i obsługa techniczna, czy np. za obsługę techniczną trzeba płacić osobno?

Cena wykonania  pokazu w głównej mierze uzależniona jest ilości i mocy laserów jak również od trudności przygotowanie samego pokazu, zaprojektowania grafiki, animacji i zsynchronizowani tego z muzyką. Cena za prosty pokaz zaczyna się od kwoty ok. 2000,00 i ……… trudno określić górna granicę. Przy bardzo wymagającym kliencie, dla którego najważniejsze jest, aby pokaz był niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju mogą to być kwoty nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Czy można samemu obsługiwać lasery czy raczej trzeba mieć specjalne przeszkolenie, czy firmy, które zajmują się organizowaniem pokazów laserowych muszą mieć specjalne pozwolenia i czy urządzenia laserowe muszą mieć jakieś atesty?

Obsługą profesjonalnych systemów laserowych powinny  zajmować się osoby specjalnie do tego przeszkolone. Oczywiście są na rynku dostępne bardzo proste laserki, które 
po podłączeniu do prądu same generują kształty i proste grafiki – do ich obsługi nie potrzeba żadnej tajemnej wiedzy. Systemy laserowe sprzedawane i używane w EU  powinny mieć certyfikat CE. Powinny mieć również tabliczki ostrzegawcze i informacyjne zawierające ich parametry i klasę pracy.

Ile czasu przed planowaną imprezą trzeba się zgłaszać do firmy, która ma zorganizować pokaz?

Im wcześniej tym  lepiej – z dwóch powodów. Pierwszy powód to, że nie zawsze jest wolny termin, drugi to więcej czasu będzie na dokładne przemyślenie szczegółów pokazu.
Prosty pokaz możemy przygotować z dnia na dzień a do wyreżyserowania pokazu o skomplikowanej grafice lub animacji z użyciem kilku laserów może być potrzebna praca zespołu ludzi przez miesiąc.

Jakie scenariusze są najczęściej wykorzystywane podczas pokazów w czasie eventów czy imprez firmowych, co w ogóle można przy pomocy laserów pokazać?

To zależy czy pokaz jest główną atrakcją, elementem dodatkowym czy formą reklamy.

Jeżeli ma być główną atrakcją staramy się, aby był on połączeniem laserów, muzyki i światła efektowego.  Posiadamy gotowe widowiska, które prezentujemy klientom, oczywiście, jesteśmy wstanie zaprojektować pokaz dla indywidualnych  potrzeb klienta, z uwzględnieniem znaków firmowych, animacji i specjalnej muzyki.
Za pomocą laserów możemy wyświetlać grafiki i filmy o olbrzymich rozmiarach np. na budynku. Wspaniale wygląda np. logo firmy o wym. 50 X 50m wyświetlone na wieżowcu.  Dysponujemy systemem, który umożliwia przeprowadzanie quizów i głosowań za pomocą SMS i wyniki wyświetlać laserem,  Obecnie pracujemy nad wdrożeniem projekcji w technice 3D.

Jakie są ograniczenia przy stosowaniu laserów?

Jedynym ograniczeniem jest ludzka wyobraźnia, bezpieczeństwo i warunki zewnętrzne. 
Dość często klienci żądają od nas, aby w małych pomieszczeniach  używać laserów o jak największej mocy, nie wolno tego robić, pamiętać trzeba zawsze o MDE.
Przy jasnym oświetleniu zewnętrznym pokazy też nie mają sensu, wymagają olbrzymich mocy a efekt nie zawsze jest zadawalający. Kolejnym negatywnym czynnikiem może być silny wiatr lub bardzo silna wentylacja, która uniemożliwia rozpylenie sztucznej mgły, w której promienie lasera są najlepiej widoczne. 
Przez długi okres czasu problemem było wykonanie pokazu w studio TV lub w miejscach gdzie używano kamer TV. Kamerzyści bali się laserów jak ognia, mocne wiązki światła z laserów mogły uszkodzić bardzo czułe matryce w ich kamerach. Na dzień dzisiejszy jesteśmy wstanie tak zaprogramować pokaz, aby promień lasera „omijał” kamery lub inne wrażliwe strefy.

Czy współpracujemy z innymi firmami, np., która robi pokaz sztucznych ogni, tak, aby zgrać obie rzeczy?

Współpracujemy z wieloma firmami zajmującymi się pokazami pirotechnicznymi i pokazami typu „Tańczące fontanny”, Dobrze przygotowane i zsynchronizowane widowiska tego typu wspaniale z sobą współgrają.

Czy warto i ewentualnie, dlaczego warto stosować pokazy laserowe, jakie są zalety i wady w porównaniu do innego rodzaju atrakcji świetlnych, jeżeli takie porównanie w ogóle jest możliwe?

Nie ma nic równie pięknego, dobrze przygotowany pokaz zapiera dech w piersiach i na długo zapada w pamięci widzów.  Trudno go porównać do czegokolwiek, może do błyskawicy, która przeszywa niebo, budzi strach i podziw zarazem.

Czy przy tej samej mocy zielony laser YAG świeci trzy razy mocniej niż laser argonowy? nie, nie świeci mocniej. Ma inną długośc fali 532nm i ludzkie oko jest ok. trzy razy bardziej czułe na tą właśnie długość fali.