Animacje tematyczne

GRAFICZNE POKAZY LASEROWE

Grafika laserowa (graphic show) to wyświetlane promieniem lasera sekwencje ruchomych obrazów, które tworzą coś na wzór filmu animowanego rysowanego jedną linią. Animacje są najczęściej zsynchronizowane z muzyką. Graficzne pokazy laserowe mogą opowiadać historię firmy, pokazywać nowy produkt, mogą zawierać ruchome logotypy, napisy.

Zapytaj o Animacje tematyczne